Middagsloppet Lillsjön

Middagsloppet Lillsjön banskiss
Enkel skiss över bansträckningen

Start och mål är vid Lillsjöns utegym och går först ett varv runt Lillsjön för att sedan gå vidare längs vattnet under Ulvsundavägen. Bansträckningen fortsätter längst vattnet mittemot Ulfsunda Slott vidare under tvärbanan och Ulvsundabron. Därefter springer ni på Ulvsunda strand och kan se graffitikonst till vänster gjord av Graffiti Stockholm. Kort därefter kommer ni fram till en äng där vändningen sker, ni håller vänster på parkvägen, motsols, för att sedan springa tillbaka mot mål. Det kommer finnas kilometermarkeringar samt pilar där ni ska svänga. Se den enkla banskissen ovan.

Konst längs Middagsloppet Lillsjön

Graffitti i Ulvsunda längs Middagsloppet Lillsjön.

Publicerat av Middagsloppet Tisdag 11 december 2018
Konst utefter banan

ANMÄLAN