Lunchloppet Tanto

Lunchloppet Tanto är pausat på obestämd framtid.

Vi möts vid korsningen Hornsviksstigen/Skarpskyttestigen nära utegymmet som är både start och mål. Vi springer sedan Skarpskyttestigen ner mot Tanto strandbad och längs vattnet enda bort till Nyfiken Gul och Söders dansbana som vi rundar för att sedan springa tillbaka. Målgången sker längs Hornsviksstigen, förbi utegymmet och publikens vrål.